Žáci 1.- 5. třídy se v průběhu měsíce listopadu zapojili do celorepublikového vzdělávacího programu „Zdravá5“. Program se zaměřuje na zdravý životní styl, především na oblast zdravé stravy.

Paní „Lektorka“ měla připravená různá témata, vše zajímavou a interaktivní formou, která všechny žáky moc bavila.

První a druhá třída si prošla „Školou Zdravé5“. Děti se seznámily s maňásky Péťou a Evičkou, pomáhaly jim určovat, které potraviny jsou pro naše tělíčko zdravé a které naopak ne. Hádaly ovoce a zeleninu po hmatu, plnily ve skupinkách úkoly ze Zdravého talíře a naučily se písničku o mrkvičce.

Třetí,čtvrtá a pátá třída se věnovala tématu  „Nakupování se Zdravou5“.

Na závěr žáci dostali vysvědčení Zdravé5, plakáty do třídy a recepty na veselé a zdravé svačinky.

Hana Čechová

Odkaz na fotografie