1) Prezence:
Přítomní:
Mgr. Pavla Manová
Martin Jančík
Marcela Janušková
Zuzana Běhůnková
Markéta Kubičíková
Radka Kašpárková
Zuzana Pavelková
Aneta Nádvorníková
Nepřítomní:
Petra Mrázková
Michal Kučera
Kryštof Trvaj
Norbert Pešl

2) změna umístění informací ohledně setkání ŽP,,
3) dochvilnost a účast členů ŽP na zasedáních,
4) plakát – schváleno – tisk pí Kašpárková,
5) tombola – do pátku/do pondělí – informovat spolužáky v jednotlivých třídách o možnosti sponzorských darů,
6) zkouška tanečního vystoupení – středa 14.11.2018 od 14.00,
7) finanční zabezpečení SRPŠ – pí Nádvorníková, p. Kubičík, nákup Manová, bufet pí Kubičíková plus,
8) program – Nádvorníková, Kašpárková, 6. vyuč. hodina – pátek 2.11.2018,
9) výzdoba – VV89 + ŽP,
10) další setkání – pondělí 5.11.2018 7.00 h v učebně M.