V úterý 9. 4. proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025. Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková, zástupkyně ředitelky Mgr. Olga Idesová, paní učitelky Mgr. Hana Čechová, Mgr. Tereza Abrahamová a Mgr. Marcela Palúchová zapsaly celkem 23 dětí. Z tohoto počtu rodiče v pěti případech zažádali pro své děti o odklad školní docházky o jeden rok. Do první třídy by tedy v září mělo nastoupit 17 nových školáčků.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Fotografie