Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že zápis
do 1. ročníku ZŠ Halenkovice pro školní rok 2021/2022 proběhne v době 26. 4. – 30. 4. 2021.

Na základě epidemiologických opatření vlády ČR zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

Podrobnější údaje k organizaci zápisu:

 1. Rodiče si stáhnou z webových stránek školy zápisní list a žádost o přijetí dítěte. Oba tiskopisy vyplní a žádost podepíší. Žadatel je zákonný zástupce dítěte.
 2. Pořídí si kopii rodného listu dítěte.
 3. Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky a přiloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).
 4. Výše uvedené vyplněné tiskopisy včetně kopie rodného listu doručte k rukám ředitelky školy nejpozději do 30. 4. 2021 a to buď:
 • do datové schránky /38umc9b/
 • e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail
 • poštou na adresu ředitelství školy: ZŠ a MŠ Halenkovice, 763 63 Halenkovice 550
 • vložením do poštovní schránky na budově nové školy
 • v nejnutnějším případě přinést osobně dle předchozí telefonické domluvy, nejpozději do 30. 4. 2021.
 1. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena.
 2. Seznam přijatých dětí /budou uvedena pouze registrační čísla/ bude zveřejněn na školním webu nejpozději do 12. 5. 2021.

Poznámka: Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne zápis do 1. ročníku prezenční formou. O konkrétní podobě zápisu budeme rodiče s dostatečným předstihem informovat.

Příloha ke stažení (.pdf) obsahuje:
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021/2022
Přidělení registračního čísla
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice