Ve čtvrtek 24.3. jsme se s dětmi ze školní družiny vypravili na místní zvonici. Přálo nám i teplé slunečné počasí. U zvonice na nás čekal pan Karel Platoš, který dětem krátce povyprávěl něco o historii této zvonice. Dozvěděli jsme se, že je to nejstarší budova v naší obci, která má přibližně 260 let. Děti nahlédly dovnitř a prohlédli jsme si i dva zvony, které se zde nachází. Děti se po cestě proběhly a užily si krásné počasí.

Pavla Kašpárková