Připomínám rodičům, že se žáci naší školy na distanční výuce mohou stravovat ve školní jídelně.  Nově platí, že na dotované obědy mají nárok i děti z mateřské školy. Jídlo si však strávníci musí odnášet s sebou v jídlonosičích.
Výdej stravy je v 11 hodin.
Vaření pro všechny strávníky bude přerušeno o jarních prázdninách, kdy nebude probíhat distanční výuka, tj. v době 8. – 12. 3.
Provoz bude obnoven v pondělí 15. 3.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice