Sluníčka

VÍTÁME VÁS „U SLUNÍČEK“

Třídní učitelky: Eliška Černochová                Dagmar Holásková

Ve třídě Sluníček je zapsáno 16 dětí od 2-3,5 let. Z toho je 7 chlapečků a 9 děvčátek.

Každé děťátko respektujeme jako jedinečnou individuální osobnost, s různými vědomostmi, potřebami a mírou pomoci. Všem dětem necháváme potřebný prostor pro adaptaci a vyjádření svých pocitů.

S paní učitelkami a chůvou se zaměřujeme zejména na získávání prvních sociálních kontaktů, adaptaci na nové prostředí a odloučení od rodičů. Děti se seznamují se školkou a jeho okolím, například formou pohádek, písniček, básniček, říkadel. Hra provází děti po celý den, děti se učí komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkami, učí se spolupracovat, společně si hrát. Společně si vytvářejí jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se učí postupně respektovat. Paní učitelky budou pomáhat dětem v osvojování základních prvků sebeobsluhy, jako je osobní hygiena, stolování, oblékání i společenské návyky a pravidla společného soužití.

Snažíme se o to, aby se dětičkám v naší mateřské školce moc líbilo a jejich srdíčka byla naplněna štěstím, láskou a radostí.