Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 Základní školy a Mateřské školy Halenkovice proběhlo ve středu 30. 6. 2021 v 8:00 hod. v parčíku u nové školy.
Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková přivítala všechny přítomné a poděkovala žákům i všem zaměstnancům za náročnou práci během tohoto netradičního školního roku. Poděkování směřovalo i k zástupcům obce Halenkovice za podporu a pomoc při rekonstrukci v MŠ. Pozvání na zahájení školního roku přijali pan starosta Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš, kteří spolu s třídními učiteli předali knižní odměny žákům oceněným za celoroční svědomitou práci a výborné výsledky.

Pan starosta Jaromír Blažek předal nejlepšímu žáku školy Danielu Juřenovi věcný dar.

Třídní učitelé rozdali vysvědčení žákům ve svých kmenových třídách, rozloučili se s nimi a popřáli jim krásné prázdniny.

Mgr. Olga Idesová

Fotografie zde