Je pondělí 28. 6. 2021 9:00. Paní ředitelka, její zástupkyně, třídní učitel a jeho 17 žáků přivítáni starostou a jeho zástupcem vstupují do obřadní síně OÚ Halenkovice. Vstupují s očekáváním důstojného rozloučení žáků IX.třídy s povinnou školní docházkou na halenkovické škole. Po projevech zástupců školy i obce nastává dekorování žáků šerpou absolventa, při kterém obdrží i pamětní list. Současně s tím se všichni zúčastnění dozvědí na které střední škole a jakému oboru se budou žáci věnovat. Na konci oficiální části se sympatickým způsobem za celou třídu loučí Kateřina a Adamem.
Poté už následovala neformální část setkání. Občerstvení, které v tento horký letní den přišlo vhod. Potěšily i dárkové upomínkové předměty. Trocha vzpomínání, debaty účastníků, ale i upřímně míněné dotazy starosty jak si děti představují budoucí život v obci. Pro všechny byla zajímavá též prohlídka nově rekonstruovaných prostor budovy OÚ.
A tak se před polednem vraceli žáci a pedagogové do školy s pocitem příjemně stráveného dopoledne, ale hlavně s vědomím, že budoucnost vycházejících žáků školy není představitelům obce lhostejná.

Mgr.L.Lízal

Fotografie na rajče