Rok se s rokem sešel a žáčci od pátých tříd po devátou se pod vedením svých třídních učitelek zhostili náročného, ale veselého úkolu-nácviku na školní akademii spojenou se slavnostním vyřazováním deváté třídy.

Celá tato akce vypukla 28.6.2022 od 16.hodiny na Obecním úřadě v Halenkovicích. Třídy si připravily vystoupení, se kterými se rozloučily se školním rokem, ale také s odcházejícími deváťáky.

Program zahájila 5.A, která si připravila hudební vystoupení v podobě dvou anglických písniček. Poté jsme zhlédli pohádku O perníkové chaloupce v zcela netradičním moderním zpracování. Nejen prací je člověk živ, zábava je pro život stejně důležitá…Tak se zamysleli žáci 6. třídy a předvedli nám, jak se asi lidé bavili v minulých dobách. Vypukla evoluce zábavy v novém pojetí. Žáci 7. třídy si připravili komické scénky Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera, které pobavily i po třiceti letech. Své vystoupení uzavřeli písní Jarka Nohavice-Hlídač krav za doprovodu Daniela Očadlíka a Tobiáše Plisky.

Na řadu přišla první část vystoupení žáků 9.třídy, která se vyřádila v hudební parodické kreaci, při níž si zatančila, zacvičila a pobavila. A to nebyli jediní, 8.třída ztvárnila několik nejznámějších es a hitů českého i světového hudebního světa. Všichni poznali známé tváře , úsměv nechyběl u žádného vystoupení.

Všechny třídy se svými vystoupeními rozloučily a daly opět slovo našim deváťákům, kteří všechny dojímali s písní Děti ráje. Touto písní začal slavnostní program spojený s vyřazováním a šerpováním absolventů ZŠ a MŠ Halenkovice. Svá slova si vzali p.starosta J.Blažek, p. ředitelka M.Kašíková a třídní učitelka B.Ambrožová a absolventům popřáli hodně zdarů a úspěchů v novém životě.  Poté se děti rozloučily s písní na rtech, neboť jejich hvězdy nad Halenkovicemi budou zářit dál a žádná srdce nebudou zhasínat. Budiž-Srdce nehasnou v závěrečném pojetí žáků 9.třídy.

Mgr. Bohdana Ambrožová

generálka, vystoupení pro ZŠ a MŠ

vystoupení pro veřejnost

slavnostní vyřazení vycházejících žáků

setkání vycházejících žáků se starostou