Ve středu 9.6. 2021 proběhlo na zahradě mateřské školy za dodržení hygienických pravidel setkání rodičů budoucích prvňáčků s odborníky z praxe: Předpoklady pro vstup do první třídy. S rodiči budoucích školáků se sešli pedagogové ze základní školy: Mgr. Hana Čechová – dlouholetá pedagožka převážně učící v prvním ročníku a ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice – PaeDr. Marie Kašíková. Rodičům byla předána celá řada praktických informací týkajících se vstupu do první třídy, včetně materiálů k nákupu nutných a vhodných pomůcek, aby byl tento významný krok v životě dítěte pro něj i pro jeho rodiče co nejsnazší a nejpříjemnější.

Rodiče měli možnost se na cokoli zeptat a ujasnit si tak jakoukoli nesrovnalost či obavu, která by vstup do první třídy mohla doprovázet.

Dětem i jejich rodičům přejeme, ať se jim ve škole líbí a na léta strávená v mateřské školce vždy s láskou a s úsměvem vzpomínají.