Přítomní:
Kubičíková M., Vojáčková N., Pavelková V., Janušková M., Jančík M., Mrázková P., Pavelková Z.

Nepřítomní:
Nádvorníková A., Kašpárková R., Pešl N., Kučera M., Bieberle F.

Program jednání:

  • dochvilnost a pravidelnost účasti na jednáních ŽP,
  • příprava video-vizitky: rozdělení úkonů – prostor školy, interview s učiteli a žáky, struktura videa, technické možnosti aj.

Další plánované setkání: čtvrtek 24. 1. 2019

Mgr. Pavla Manová