Všichni představitelé školního parlamentu pozvali na své odpolední rokování paní ředitelku PaedDr. Marii Kašíkovou a paní zástupkyni Mgr. Olgu Idesovou. Tématy společné diskuse byly: zlepšení podmínek společného soužití, úprava a údržba prostor školy, vzájemné chování žáků a materiální vybavení. Parlament se s vedením školy dohodl na možném řešení některých bodů jednání. Paní ředitelka i paní zástupkyně byly velmi vstřícné. Společně strávený čas byl příjemný a přínosný.

Děkujeme, zástupci školního parlamentu