ZŠ Halenkovice pořádá ve středu 28. 4. 2021 v době 13.00 – 17.00 hodin sběr papíru.
Prosíme o roztřídění na:

  • a/ kartony a lepenku
  • b/ noviny, časopisy, knihy, letáky

Z důvodu přísných epidemiologických opatření se nebude papír tentokrát vážit, ale přímo ukládat do připravených kontejnerů u nové školy.

Děkujeme všem rodičům halenkovických školáků, ale i ostatním občanům, kteří sběr přivezou a přispějí tak na nákup sešitů pro všechny žáky ZŠ pro školní rok 2021/2022. Za nákup sešitů platíme každoročně nemalou finanční částku.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy