Šablony III

1.ledna 2021 zahájila ZŠ a MŠ Halenkovice realizaci projektu z výzvy č. 02_18_063 pro Šablony III – MMR v prioritní ose 3 OP Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem prioritní osy „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“.

Název projektu: Veselá škola III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019296

Realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Celkové výdaje projektu: 791 116,- Kč

Z toho:

Evropský sociální fond: 672 448,58 Kč

Národní veřejné zdroje: 118 667,42 Kč

Příjemce projektu: ZŠ a MŠ Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Pláňavy 550, Halenkovice

 

Aktivity projektu:

  • Klub pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ
  • Projektový den ve výuce v ZŠ /povinná aktivita/
  • Projektový den mimo školu v ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • Chůva – personální podpora v MŠ
  • Projektový den mimo školu v MŠ
  • Projektový den ve škole v MŠ /povinná aktivita/