Šablony II

1.ledna 2019 zahájila ZŠ a MŠ Halenkovice realizaci projektu z výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MMR v prioritní ose 3 OP Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  s názvem prioritní osy „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“.

Název projektu: Veselá škola II

Registrační číslo projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/18_063/0011251

Realizace: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2021

Celkové výdaje projektu: 1 233 162,- Kč

Z toho:
Evropský sociální fond: 1 048 187,68 Kč

Státní rozpočet: 184 974,32 Kč

Příjemce projektu: ZŠ a MŠ Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Halenkovice 550

Aktivity projektu:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • Kluby pro žáky ZŠ /čtenářský, badatelský, klub logiky/
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Personální podpora MŠ – chůva
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – inkluze
  • Projektové dny ve škole v MŠ
  • Projektový den mimo školu v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ