Při příležitosti odchodu do důchodu patří naše velké poděkování dlouholeté pracovnici paní učitelce Dagmar Holáskové, která před neuvěřitelnými téměř čtyřiceti třemi lety nastoupila do naší mateřské školy. Kromě svého pedagogického působení vystupovala s dětmi při Vítání občánků v naší obci, mnoho let pomáhala při Výletu do pohádky a zapojovala se do všech akcí mateřské školy. Osmnáct let pracovala ve funkci zástupkyně ředitelky. Její ochota, svědomitost a zodpovědnost se projevovala při všech činnostech.
Na závěr školního roku se s pí. učitelkou Holáskovou rozloučili také všichni zaměstnanci, pedagogové a vedení základní školy.
Naši milé paní učitelce Dáši touto cestou ještě jednou děkujeme za celoživotní práci, za společně strávené roky v naší mateřské školce. SMUTNO BUDE VŠEM.
Přejeme jí pevné zdraví, pohodu a spokojenost v soukromém životě. Věříme, že svůj volný čas věnuje rodině a že si přesto všechno najde také čas a přijde se za námi podívat.

PaedDr. Marie Kašíková ředitelka školy, Marie Mihálová vedoucí učitelka MŠ