Vážení rodiče!

Od 12. 4. 2021 je obnovena prezenční výuka na 1. stupni základních škol a při dodržení všech protiepidemiologických opatření, ale pouze v rotačním režimu.
To znamená, že v naší škole nastoupí v týdnu 12. – 16. dubna 1. ročník, 2. ročník a IV. B.

V dalším týdnu 19. – 23. 4. budou mít uvedené třídy distanční výuku
a k prezenční výuce nastoupí 3. ročník, IV. A a 5. ročník.

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti s příznaky respiračních onemocnění!

Všichni žáci musí mít po celou dobu výuky jednorázové chirurgické roušky.
Stravování ve školní jídelně bude zajištěno a to tak, že vedoucí školní jídelny přihlásí všechny děti ke stravování. Pokud rodiče nebudou mít zájem o obědy pro své dítě, odhlásí je nejpozději den předem.

Provoz školní družiny bude probíhat v běžném režimu, pouze v pondělí 12. 4. z důvodu organizace testování nebude provoz ranní družiny zajištěn. Žáci budou i ve školní družině v neměnných skupinách.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou všichni žáci na prezenční výuce testováni antigenními testy, které škola všem žákům poskytne. Bez provedení antigenního testu se dle pokynů MZ ČR nesmí žáci účastnit prezenční výuky. Absence jim bude omluvena, ale škola nemá povinnost zajistit pro tyto žáky distanční vzdělávání. Úkoly budou těmto dětem zadávány jako v případě nemoci.

Všichni žáci na prezenční výuce se dostaví vždy v pondělí a ve čtvrtek nejpozději v 7.30 hodin ke škole, kde si je převezmou třídní učitelé k testování. Žádáme rodiče, aby byli nápomocni při testování svých dětí v 1. a ve 2. ročníku. Vstup do budovy školy bude rodičům umožněn pouze s respirátorem. V případě negativních testů, přejdou žáci k prezenční výuce. Děti s pozitivním testem budou izolovány od ostatních.  V co nejkratší době si je  rodiče musí vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvují  PCR test. Zároveň Vám posílám odkaz na webovou stránku, kde je testování podrobně popsáno:
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Bezpečné testování (PDF)

V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.

Věřím, že i tyto složité podmínky k návratu dětí do škol společně zvládneme! V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

 

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy