Vážení rodiče!

Od 12. 4. 2021 bude mateřská škola otevřena pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti rodičů IZS při dodržení všech protiepidemiologických opatření. Provoz v MŠ bude v běžném režimu 6:00 – 16:00 hod.

Žádáme rodiče, aby neposílali do školky děti s příznaky respiračních onemocnění!

Děti, které se budou účastnit vzdělávání v mateřské škole, budou rozděleny ve třídách maximálně po 15 dětech.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou všechny děti testovány antigenními testy, které škola všem dětem poskytne. Bez provedení antigenního testu se dle pokynů MZ ČR nesmí děti účastnit vzdělávání v mateřské škole.

Žádáme rodiče, aby byli nápomocni při testování svých dětí. Vstup do budovy školy bude rodičům umožněn pouze s respirátorem. V případě negativních testů, přejdou děti do tříd. Děti s pozitivním testem budou izolovány od ostatních. V co nejkratší době si je rodiče musí vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvují PCR test.

Zároveň Vám posílám odkaz na webovou stránku, kde je testování podrobně popsáno:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

  Bezpečné testování

V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.

Věřím, že i tyto složité podmínky k návratu dětí do mateřské školy společně zvládneme!

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy