Školní družina
Celkem přihlášeno: 50 dětí
Ranní družina: celkem 32 dětí
Odpolední družina:
1. oddělení: vychovatelka: Blanka Stuchlíková
celkem 25 dětí (1. třída – 15 dětí, 2. třída – 10 dětí)
2. oddělení: vychovatelka: Mgr. Pavla Kašpárková
celkem 24 dětí (2. třída – 12 dětí, 3. třída – 10 dětí, 4. třída – 2 děti)

1. třída, třídní učitel: Mgr. Hana Čechová
Počet žáků: 17 (6 chlapců,11 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 17 žáků
samé jedničky:
Jiří Čevela, Sofie Daňková, Eliška Drábková, Eliška Mészáros, Sofie Hamerníková, Lucie Hubáčková, Diana Chochulová, Zuzana Janušková, Jan Kučera, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, Marianna Pavelka, Jiří Sudolský, Radek Šurmánek, Lenka Zapletalová
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Sofie Daňková, Diana Chochulová, Eliška Mészáros, Marianna Pavelka, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, Lenka Zapletalová
Panel cti:
Diana Chochulová – za aktivitu, výborný prospěch a pěkné chování

2. třída, třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahamová
Asistent pedagoga: Marta Moučková
Počet žáků: 23 (12 chlapců, 11 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 21 žáků
samé jedničky:
Daniel Flora, Daniel Hanáček, Sára Horková, Petr Huleja, Edita Jánošíková, Sofie Kašparová, Lucie Kedrová, David Kocourek, Marek Machala, Eva Pechtorová, Eliška Trvajová, Zlata Trvajová, Tomáš Urban, Alex Vachuta, Ela Vičánková
prospěli: 2 žáci
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
David Kocourek, Tomáš Urban, Alex Vachuta, Daniel Flora, Lucie Kedrová,
Panel cti:
Lucie Kedrová – za výborný prospěch

3. třída, třídní učitel: Marta Skýpalová
Počet žáků: 16 (6 chlapců, 10 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 14 žáků
samé jedničky:
Jakub Čányi, Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová, Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Sára Zapletalová
prospěli: 2 žáci
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Jakub Čányi, Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová,
Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Sára Zapletalová
Panel cti:
Jakub Čányi – za výborný prospěch a plnění si svých školních povinností

4. třída, třídní učitel: Mgr. Petra Barcuchová
Počet žáků: 20 (14 chlapců, 6 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 16 žáků
samé jedničky:
Filip Dundálek, Noemi Frolíková, Samuel Hanáček, Vladimír Hladil, Aneta Jánošíková, Samanta Petrášová, Jiří Janeček
prospěli: 4 žáci
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Noemi Frolíková, Aneta Jánošíková, Samanta Petrášová,
Tobias Kocáb, Vladimír Hladil, Jiří Janeček
Panel cti:
Vladimír Hladil – výborný prospěch, aktivní ve vyučování

5.A třída, třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková
Asistent pedagoga: Veronika Miklášová
Počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 10 žáků
samé jedničky:
Roman Slezák
prospělo: 6 žáků
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Hana Machalová, Roman Slezák, Ema Kedrová, Petr Gabrhelík
Panel cti:
Hana Machalová – velmi dobrý prospěch, pozitivní přístup

5. B třída, třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová
Počet žáků: 15 (6 chlapců, 9 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 9 žáků
samé jedničky:
Pavlína Fürstová, Zuzana Surá
prospělo: 5 žáků
neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Veronika Vičánková, Amálie Sudková, Zuzana Surá, Kristian Kocáb, Tereza Kašíková
Panel cti:
Tereza Kašíková – za celkový kladný přístup ke školním povinnostem, práci pro třídu

6. třída, třídní učitel: Mgr. Libor Lízal
Asistent pedagoga: Blanka Stuchlíková
Počet žáků: 24 žáků (10 chlapců, 14 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 14 žáků
samé jedničky:
Šárka Bařinková, Johana Hladilová, Hannah Kovalovská, Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Rostislav Trvaj
prospělo: 10 žáků
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Šárka Bařinková, Johana Hladilová,Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská, Rostislav Trvaj
Panel cti:
Hannah Kovalovská – za výborný prospěch a vzorné chování

7. třída, třídní učitel: Mgr. Monika Urbancová
Počet žáků: 26 (19 chlapců, 7 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 14 žáků
samé jedničky:
Petr Kvapil, Petra Mrázková, Norbert Pešl, Tobiáš Pliska
prospělo: 11 žáků
neprospěl: 1 žák
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Petr Kvapil, Tobiáš Pliska, Daniel Očadlík, Jakub Šimík, Ludmila Juřenová, Jiří Musil, Norbert Pešl, Petra Mrázková
Panel cti:
Ludmila Juřenová – za výborný prospěch a pěkné chování

8. třída, třídní učitel: Mgr. Pavla Manová
Počet žáků: 26 (14 chlapců, 12 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 9 žáků
samé jedničky:
Leona Prokopová, Roman Vašíček
prospělo: 16 žáků
neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Roman Vašíček, Leona Prokopová, Kateřina Železníková
Panel cti:
Kateřina Železníková – za snahu, píli, ochotu, práci pro třídu a zlepšení studijních výsledků

9. třída, třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová
Počet žáků: 19 (8 chlapců, 11 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 7 žáků
prospělo: 12 žáků
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Markéta Kubičíková, Aneta Kučerová, Barbora Bařinková, Jana Berzedyová, Nikola Daňková
Panel cti:
Markéta Kubičíková – za příkladnou práci pro třídu, vynikající prospěch

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY:
Klára Valentíková – za výborný prospěch, vzorné chování, reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách během celé školní docházky

Chování:
Za druhé pololetí bylo na prvním a druhém stupni celkem uděleno: 15 napomenutí třídního učitele a 3 důtky třídního učitele.
A to za: nekázeň o přestávkách, za nekázeň a vyrušování při výuce, za neplnění školních povinností, za porušování školního řádu.

Mgr. Olga Idesová