Ředitelství Základní školy Halenkovice vyslovuje poděkování p. Zdeňku Kříčkovi za sponzorský dar ve formě výroby ozdobného prvku „SOVA“ , který nově slouží jako informační tabule u hlavní vstupu do budovy nové školy.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice