Opravy a rekonstrukce školních budov v Halenkovicích pokračují i o letošních prázdninách, tentokrát v budově staré školy. Jedná se o opravu již nevyhovujících a závadných elektrických rozvodů. V jarních měsících letošního roku, v době uzavření mateřské školy, proběhla generální oprava elektroinstalace, odstranění mnoha vrstev starých výmaleb a zároveň nové výmalby v několika školkových místnostech. Podobné práce včetně řešení nových podlah měly pokračovat o hlavních prázdninách ve školních učebnách staré školy. Objevily se však velké problémy se střešní krytinou na starší části budovy nové školy, které se musí v co nejkratší době řešit. Takovou akci je však třeba řádně připravit a nelze ji uskutečnit při plném provozu školy. Proto bylo s vedením obce dohodnuto, že oprava střechy na nové škole bude probíhat o příštích hlavních prázdninách. Na tuto akci bude však třeba nemalých finančních prostředků. Z tohoto důvodu se opravy o letošních prázdninách ve staré škole omezily „pouze“ na generální obnovu elektrických rozvodů v celé budově a opravu výmaleb.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy