Hulkovi moc líbit! Hulk moc rád! A stejně tak i my, Žákovský parlament, bychom se chtěli zpětně ohlédnout za Nocí superhrdinů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav celé školní akce. I když nám nepřál termín, sešli jsme se v hojném počtu a prověřili naše superschopnosti, zařádili si a zatančili. Chtěli bychom také poděkovat za podporu a pomoc při přípravách i za ochotu vypomoci jmenovitě pí uč. Ambrožové a Šimkové a našim spolužákům za výzdobu, pí Kubičíkové a dalším maminkám za zaštítění koutku s občerstvením, paní Bieberlové za fotokoutek a rozmístění plakátů, dále pak paní Kašpárkové za samotné plakáty, vedení obce za propůjčení sálu KD, panu Vojáčkovi za zapůjčení techniky, SRP ZŠ za finanční podporu, všem, kteří přispěli do tomboly, či se podíleli na přípravě občerstvení a v neposlední řadě paní ředitelce za to, že nám vůbec umožnila se do této akce pustit.

Doufáme, že se Vám tato školní akce Žákovského parlamentu líbila a uvidíme se při dalších příležitostech.

P. S. Fotografie z fotokoutku zde: Fotogalerie

Žákovský parlament při ZŠ a MŠ Halenkovice