V pátek 22. 3. jsme pro naše žáky od 2. do 9 třídy připravili školní kolo mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, jehož oficiálním pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF Univerzity Palackého a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící od 4. do 9. třídy řešili 24 zajímavých úloh rozdělených podle obtížnosti do tří skupin a mohli maximálně dosáhnout 120 bodů. V kategorii CVRČEK bylo pro nejmladší žáky připraveno jen 18 otázek a maximální bodový zisk byl 90 bodů.
V kategorii CVRČEK pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo 32 žáků, v kategorii KLOKÁNEK pro 4. a 5. třídu 36 žáků, v kategorii BENJAMIN pro 6. a 7. třídu 41 žáků a v kategorii KADET pro 8. a 9. třídu 44 žáků.
V kategorii CVRČEK mezi nejmenšími zvítězil Matěj MIŠUREC (71 b), na 2. místě byla Marína KOVÁŘOVÁ, oba ze 3. třídy, a na 3. místě skončila Vanessa PAVELKOVÁ ze 2. třídy.
V kategorii KLOKÁNEK byl nejlepším řešitelem Tomáš URBAN (79 b), druhá skončila Eva PECHTOROVÁ , oba ze 4. třídy, a třetí byl Šimon PLISKA z 5. třídy.
V kategorii BENJAMIN bodovali žáci 7. třídy, zvítězil Roman SLEZÁK (91 b), na 2. místě byla Tereza KAŠÍKOVÁ a třetí se umístila Zuzana SURÁ.
V kategorii KADET byli nejlepšími řešiteli chlapci z 9. třídy Norbert PEŠL (66 b), Ondřej NAVRÁTIL a Jiří MUSIL.
Všem žákům děkujeme za účast a nejlepším řešitelům gratulujeme k pěkným výsledkům!

Mgr.M.Urbancová