Během prvního pololetí proběhlo na naší škole domácí kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY. Do okresního kola, které se konalo 3. dubna na Gymnáziu TGM ve Zlíně, postoupili úspěšní řešitelé: Valdemar KOVALSKÝ ze 6. třídy a Roman SLEZÁK ze 7. třídy. Roman se mezi gymnazisty neztratil, umístil se na děleném 8. – 10. místě ze 30 soutěžících a za svoji úspěšnou účast obdržel diplom.
V měsíci dubnu proběhly pak následně za sebou školní kola MATEMATICKÉHO KLOKANA a PYTHAGORIÁDY.
Mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, uskutečněné 22. března, se celkem zúčastnilo 153 žáků naší školy.
Kategorie CVRČEK pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo 32 žáků, kategorie KLOKÁNEK pro 4. a 5. třídu 36 žáků, kategorie BENJAMIN pro 6. a 7. třídu 41 žáků a kategorie KADET pro 8. a 9. třídu 44 žáků.
Nejlepšími řešiteli byli: v kategorii CVRČEK Matěj MIŠUREC (71 b) ze 3. třídy, v kategorii KLOKÁNEK Tomáš URBAN (79 b) ze 4. třídy, v kategorii BENJAMIN Roman SLEZÁK (91 b) ze 7. A a v kategorii KADET Norbert PEŠL (66 b) z 9. třídy.
Na konci měsíce března jsme uspořádali pro žáky 2. stupně tradiční matematickou soutěž PYTHAGORIÁDA i když v nezvyklém termínu. Nejlepší řešitelé školního kola postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo na ZŠ TGM v Otrokovicích. V kategorii 6. tříd se zúčastnili Viola KOVÁŘOVÁ a Filip DUNDÁLEK, v kat. 7. tříd Roman SLEZÁK, v kat. 8. tříd Josef HRUBAN a Rostislav TRVAJ a v kat. 9. tříd Jiří MUSIL, Norbert PEŠL, Daniel KAŠPÁREK a Ondřej NAVRÁTIL. Nejlépe si vedla Viola KOVÁŘOVÁ, které o bod uniklo místo úspěšné řešitelky.
Účast žáků v matematických soutěžích je pro mnohé z nich přínosná, rozvíjí jejich matematickou gramotnost, dává možnost srovnání s ostatními vrstevníky a v neposlední řadě je příležitostí pro matematicky nadané žáky, jak projevit svůj talent. Jsme potěšeni, že i naší škole máme takové talenty a budeme je i nadále rozvíjet, jak nejlépe budeme umět.
S poděkováním všem žákům i organizátorům na naší škole
Mgr. Monika Urbancová