Soutěžit online? Jde to. Přesvědčilo se o tom i 25 žáků druhého stupně naší školy.

V pátek 19. 3. jsme pro naše žáky připravili online školní kolo mezinárodního MATEMATICKÉHO KLOKANA, jehož oficiálním pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící řešili v aplikaci MS Teams 24 zajímavých úloh rozdělených podle obtížnosti do tří skupin. V kategorii BENJAMÍN řešilo online testové úlohy z matematiky 12 žáků 6. a 7. třídy, v kategorii KADET to bylo 13 žáků 8. a 9. třídy.

Nejlepšími řešiteli v kategorii mladších žáků byli Leona PROKOPOVÁ, Roman VAŠÍČEK a Adam ZDRÁHAL, všichni ze 7. třídy.

Nejlepšími řešiteli v kategorii starších žáků byli tři dívky se stejným počtem bodů – Nikola DAŇKOVÁ z 8. třídy a Kateřina MRÁZKOVÁ a Radka KAŠPÁRKOVÁ, obě z 9. třídy, na dalších místech se umístili Jana BERZEDYOVÁ z 8. třídy a Daniel Juřena z 9. třídy.

Mgr. Monika Urbancová