Žabky

VÍTÁME VÁS „U ŽABEK“ 

Třídní učitelky: Eliška Černochová      Bc. Irma Hanáková

Ve třídě Žabek máme letos zapsáno celkem 24 dětí.

Ve třídě předškoláků se již všechny děti dobře znají a do školky přicházejí s radostí a s touhou poznávat a objevovat nové věci, v čemž se je snažíme maximálně podporovat. Přejeme si, aby byl pobyt ve školce pro děti co nejpříjemnější, aby plynule navazoval na jejich rodinný život, aby na něj vždy rády vzpomínaly.

Naše předškoláčky podporujeme ve zvládání sebeobsluhy, samostatnosti, vedeme je ke vzájemnému hezkému chování a toleranci, v poznávání krásy a rozmanitosti světa kolem nás.

Denní program je zaměřen na rozvoj rozumových, pracovních, estetických dovedností a schopností dětí dle jejich individuálních potřeb a momentální nálady.