S nadcházejícím jarem starší žáci naší školy „oprášili“ kola a sešli se 11. dubna, aby ukázali své dovednosti v jeho ovládání. V příjemném počasí všichni ukázali to nejlepší, co uměli. Za to zaslouží velkou pochvalu. Součástí dopravní soutěže však je i test z pravidel silničního provozu. Ti celkově nejúspěšnější budou školu reprezentovat v okresním kole v Otrokovicích. Velký dík patří i panu školníkovi, který vyrobil a renovoval některé opotřebované pomůcky pro jízdu zručnosti.

L.Lízal