6. 2. 2019
Přítomní: Kučera, Kubičíková, Mrázková, Janušková, Pavelková V., Vojáčková, Bieberle
Nepřítomní: Jančík, Pešl, Nádvorníková, Kašpárková, Pavelková Z.

13. 2. 2019
Přítomní: Kubičíková, Mrázková, Janušková, Pavelková V., Vojáčková, Bieberle
Nepřítomní: Kučera, Jančík, Pešl, Nádvorníková, Kašpárková, Pavelková Z.

PROGRAM JEDNÁNÍ
Příprava video-vizitky školy:

– rozdělení jednotlivých pracovníků školy a prostor ZŠ a MŠ,
– příprava otázek a průvodních slov pro jednotlivé rozhovory,
– domluva s jednotlivými vyučujícími a dalšími pracovníky školy, získání souhlasů,
– stanovení harmonogramu jednotlivých natáčení.