Jednání žákovského parlamentu ze dne 19. 9. 2019

Zástupci ŽP za jednotlivé ročníky:
IX. Trvajová Aneta, Běhůnková Zuzana
VIII. Kašpárková Radka, Pavelková Zuzana
VII. Kubičíková Markéta, Kučerová Aneta
VI. Kučera Michal, Kulíšková Sandra
V. Mrázková Petra, Pacholský Jiří
IV. Juřenová Dominika, Zdráhalová Veronika, Vyklická Elena

Program jednání:
1) volba předsedy ŽP a zástupce předsedy – předsedkyní zvolena Markéta Kubičíková, zástupcem Jiří Pacholský,
2) finanční zpráva,
3) videovizitka – dokončení projektu, spolupráce se zaměstnanci školy, technika,
3) návrhy aktivit pro první pololetí: Halloween ve škole/noční strašidelná škola, termín 1. 11. 2019, akce pro žáky a rodiče, příprava akce, struktura organizace, návrhy a nápady,
4) schránka nápadů – výroba a instalace, umístěna v budově školy, přístupná pro všechny, správa ŽP,
5) jednání se zástupci školy – zařadit do plánu aktivit ŽP,
6) další plánované jednání: 26. 9. 2019 13.30 ve sborovně nové budovy.