Zápis z jednání Žákovského parlamentu

19. 12. 2018

Přítomní: Janušková M., Nádvorníková A., Pavelková V., Vojáčková N., Kašpárková R., Bieberle F., Kubičíková M., Jančík M., Kučera M., Mrázková P.

Nepřítomni: Pešl N., Pavelková Z.

  • Změna členů ŽP – VIII. – Pavelková V., Vojáčková N. místo K. Trvaje, Z. Běhůnkové.
  • Změna termínu karnevalu – 9. 2. 2019.
  • Noc s Andersenem – březen – měsíc knihy – příprava akce.
  • Sportovní turnaje – víckrát do roka.
  • Video-vizitka o škole – příprava.
  • Jaro – sadba stromu ŽP – školní pozemek.
  • Další návrhy + diskuze.

Mgr. Pavla Manová