středa 5.12.2018

  1. Prezence: nepřítomní – Norbert Pešl, Kryštof Trvaj.
  2. Zhodnocení Noci superhrdinů, finanční zpráva.
  3. Diskotéka 2.2.2019 – informační schůzka s pí Bieberlovou.
  4. Projednávané záležitosti – povinnosti třídní služby, koš v prostorách u WC na hlavní chodbě, počet písemných prací na den (max. 2-3 po domluvě s vyučujícími a dle náročnosti).
  5. Plán činnosti ŽP do konce I. pololetí – návrhy dodávat průběžně do dalšího zasedání.
  6. Návrhy akcí: zasazení stromu ŽP 2018/2019 na školní zahradě – jaro 2019.
  7. Další zasedání – středa 19.12.2018 v 7.00 v učebně M.

Mgr. Pavla Manová