1. Od pondělí 24. 5. nastoupí všichni žáci 2. stupně k prezenční výuce bez rotace.
  2. Až do konce školního roku se budou všichni žáci základní školy testovat antigenními testy. Frekvence testování u všech žáků školy je 1x týdně – vždy v pondělí. Žáci, kteří nebudou přítomni na pondělní výuce, se otestují po příchodu do školy v daném týdnu.
  3. I nadále platí povinnost u všech žáků základní školy nosit ochranu nosu i úst ve vnitřních prostorách školy.

 

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy