1. Od pondělí 17. 5. nastoupí všichni žáci 1. stupně k prezenční výuce. Testování těchto dětí probíhá 1x týdně.
  2. U žáků 2. stupně zůstává rotační výuka /v pondělí 17. 5. nastupuje k prezenční výuce 7. a 9. ročník/. Frekvence testování je 2x týdně.
  3. V mateřské škole, školní družině i základní škole se již nemusí dodržovat neměnnost skupin nebo tříd.
  4. I nadále platí povinnost u všech žáků základní školy nosit ochranu nosu i úst ve vnitřních prostorách.
  5. Děti mateřské školy se netestují a nemají povinnost nosit ochranné roušky.

 

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy