Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

– 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 5. května 2021

 

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 3. června 2021.

 

Mgr. Olga Idesová