Finanční zpráva Žákovského parlamentu ke dni 20. 11. 2018

Vklad SRPŠ                                                  5 000,00 Kč

Finanční zaštítění Noci superhrdinů              3 422,41 Kč

Výdělek z Noci superhrdinů                         7 144,00 Kč

Celkový zůstatek                                           8 721,59 Kč

Schůze žákovského parlamentu se bude konat 5. 12. 2018 v 7.00 h v učebně M.