1. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná a bude probíhat buď synchronně /on-line přenos v daném čase/ nebo asynchronně /plnění úkolů mimo on-line přenos v individuálně stanoveném čase/. Neúčast na výuce žáků budou rodiče omlouvat dle platného školního řádu.  Úkoly budou zadávány přes aplikaci Bakaláři v sekci DOMÁCÍ ÚKOLY včetně konkrétních časů on-line přenosů. Veškerá komunikace vyučujících s žáky 5. – 9. ročníku bude probíhat přes Microsoft TEAMS. Rodiče žáků 5. ročníku obdrží přihlašovací údaje od třídní učitelky. Rodiče žáků 1. – 4. ročníku budou třídními učiteli vyzváni k on-line schůzce, na které se budou domlouvat na dalším postupu plnění úkolů v distančním vzdělávání.
  2. Všichni žáci, kteří se budou vzdělávat doma /distančně/, jsou odhlášeni ze školního stravování. Mají však nárok na obědy ve školní jídelně. Pokud tedy budete mít zájem o obědy pro své děti, je třeba je přihlásit na oběd den předem do 13.00 hodin. Žáci si budou obědy odebírat do přinesených jídlonosičů v době 11.00 – 11.30 hodin ve školní jídelně. Při odběru obědů je třeba se přezouvat a  použít roušku!
  3. Na dny 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny dny volna, kdy je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol. Podzimní prázdniny se tedy prodlouží na celý týden, tj. 26. – 30. 10. V období podzimních prázdnin nebude probíhat distanční výuka ani školní stravování.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy