Dětská policie Halenkovice

Dne 04.10.2021 proběhl ve spolupráci se ZŠ Halenkovice a pod záštitou Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu Zlín třináctý ročník projektu Dětská policie, kterým se město Otrokovice snaží přispívat k naplnění cílů Národní strategie BESIP 2021-2030 a současně i dílčích cílů Strategie BESIP Zlínského kraje.

Malými policisty se alespoň na malou chvíli stalo 8 dětí z 5. ročníku, které byly nejdříve obeznámeny s tím, jakým způsobem silniční kontroly v praxi probíhají a jaké úkony je třeba učinit. Byly poučeny o zásadách bezpečného pohybu na komunikaci, vybaveny reflexními vestami a poté se s velkým nasazením pustily do práce. Bez ostychu byly schopny navázat kontakt s řidiči, zkontrolovat doklady a provést kontrolu vnějšího technického stavu vozidel. Důraz byl kladen také na používání zádržných systémů všemi členy posádek vozidel, plnění povinnosti celodenního svícení a zákaz telefonování za jízdy. Každou dílčí kontrolu ukončil příslušník PČR provedením dechové zkoušky. V průběhu velmi zajímavého a akčního dopoledne měly děti také možnost seznámit se s technickým vybavením služebního vozidla policie nebo si prohlédnou a potěžkat neprůstřelnou vestu, taktickou přilbu a některé donucovací prostředky (pouta, slzotvorný spray, obušek).

Dětské policejní hlídky zkontrolovaly 11 vozidel a odhalily několik drobnějších přestupků (neplatný doklad o povinném pojištění vozidla, neplatný řidičský průkaz a neplatné lékařské potvrzení u řidiče staršího 65 let, jedno vozidlo se pohybovalo po komunikacích bez platné technické prohlídky).

Mgr. Lenka Žemlová