Školní kolo dějepisné olympiády

V prvních lednových dnech proběhlo v 8. a 9. třídě školní kolo dějepisné olympiády. Z žáků se na nejlepší pozici umístil Lukáš Juřena z 9. třídy se 40 body, v těsném závěsu s 37 body pak Jana Berzedyová, taktéž z 9. ročníku a dva chlapci se stejným počtem bodů z ročníku osmého, Adam Zdráhal a Michal Kučera. Letošním tématem byla „Šlechta v proměnách času“. Postupujícím do okresního kola, které proběhne distančně 22. března 2022, blahopřejeme.

Turnaj v basketbalu

Tradiční předvánoční klání chlapců z druhého stupně se letos uskutečnilo 17.12.
Výborné výkony podali a vítězství si tentokrát těsně vybojovali Ostraváci z Plzně, družstvo tvořené chlapci z VIII.třídy. Nutno ale podotknout, že týmy tvořené mladšímí hochy bojovaly velmi srdnatě a i přes určité zklamání si mohou říci, že za rok to budou zase oni, kteří stanou na stupních vítězů.
Libor Lízal

Vánoční turnaj v přehazované

Po roční odmlce jsme se opět vrátili k dlouhé tradici vánočních turnajů. Ve středu 15.prosince dívky a také nejmladší chlapci sehráli turnaj v přehazované. V bouřlivé atmosféře družstava bojovala ze všech sil. Vítězství získala podle očekávání nejstarší děvčata, i když o překvapivé výsledky se postarali i šesťáci. To však nebylo to nejdůležitější. Hlavní byl perfektní přístup, bojovnost a zaujetí všech hráček a hráčů. Zvláštní poděkování patří Anetce, která pořídila perfektní fotodokumentaci. Koneckonců podívejte se sami….

L.Lízal

Fotky na Rajče

Mikuláš

V pátek 3. 12. navštívil ZŠ i MŠ Halenkovice Mikuláš se svou družinou. V jednotlivých třídách mu pomohla kouzelná kniha hříchů k tomu, aby byli odhaleni největší hříšníci, kteří slíbili do dalšího období zlepšení. Všechny děti z mateřské školy i žáci základní školy byli obdarováni mikulášskými balíčky s ovocem a sladkostmi. Ředitelství ZŠ a MŠ vyslovuje poděkování SRPŠ za finanční prostředky pro nákup dárků do balíčků a mikulášské družině za pěkně připravený program v průběhu celého dopoledne.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice