Stravné  na  červen   2024

 


do 6 let  1180,-

7 let  1260,-


7 – 10 let  627,-

11 – 14 let    646,-

15 let   665,-

Výběr v hotovosti bude probíhat  ve  čt  30. 5.  a  v  pá  31. 5. 2024  od 7.00 do 15.00 hod.
Dodržujte stanovené dny k prodeji.
Děkuji

 J.Gabrhelíková, ved.šk.jídelny

Kategorie strávníků, pravidla pro odhlašování

Upozornění

Dle vyhlášky 107 ze dne 25.2.2005 jsou strávníci rozděleni do kategorií dle věku, ne podle tříd, které navštěvují.

Z toho plyne, že děti v MŠ tvoří kategorii dětí do 6 let. Děti, které dosáhnou do konce srpna daného školního roku 7 let, musí zaplatit více. / jsou jako školáci v 1. třídě .

Děti navštěvující 1.- 4. třídu, jsou zařazeny do kategorie strávníků 7 – 10 let. Ti žáci, kteří dosáhnou 11 let věku do konce srpna daného školního roku, platí jako kategorie 11 – 14 let.

Děti 5.- 8. třídy jsou v kategorii 11 – 14 let, ti kteří dosáhnou věku 15 let do konce srpna daného školního roku, jsou zařazeni jako 15ti letí.

Děti 9. třídy jsou zařazeni jako 15ti letí.

Všichni žáci mohou odebírat stravu pouze v době školního vyučování, při absenci ( např. z důvodu nemoci ) může žák odebrat stravu pouze první den, jinak musí být strava odhlášena. Nebude-li oběd odhlášen, bude uvařen a po strávníku by mohl být vymáhán doplatek za režijní náklady, přestože mu oběd propadne. V době nepřítomnosti ve škole může žák oběd odebrat pouze za nezvýhodněnou cenu jako cizí strávník to je za 80,- Kč.

Dospělí strávníci nemají nárok na oběd v době nepřítomnosti ani první den. Platí pro ně stejná pravidla jako pro žáky – možnost odběru oběda za plnou cenu.

Stravu lze odhlásit vyjímečně do 8.00 hodin ráno.

V Halenkovicích: 21.3.2024

Objednávání obědů přes internet

Informace pro rodiče a strávníky
Od 1. září 2023 bude v provozu nový program:

„Objednávání obědů přes internet“

U vedoucí školní jídelny si vyzvednete přihlašovací údaje. Děti i strávníci budou mít rozepsány obědy na každý den daného měsíce, jak to bylo doposud a jen si je budou odhlašovat nebo měnit, nejpozději však den předem do 13.30 hodin a to na terminálu nebo online. Pouze po nemoci si mohou objednat obědy ráno do 8.00 hodin. Objednaný oběd je možné odhlásit telefonicky na čísle 577 104 255 do 8.00 hodin ráno u vedoucí školní jídelny. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši 75,- Kč jako cizí strávníci. Každý strávník provede úhradu stravného v takové výši, aby měl vždy dostatek peněz na obědy a to přes účet do 20. dne v daném měsíci a nebo v hotovosti poslední 2 dny v předešlém měsíci. Platbu provádějte vždy na měsíc dopředu. Pokud možno nezasílejte peníze na měsíc červenec a srpen. V případě nedostatečné hotovosti nelze oběd objednat. Obědy si strávníci objednávají pomocí čipu na terminálu umístěném před školní jídelnou nebo elektronicky.

Stav konta zjistíte :

  • denně na obrazovce objednávkového terminálu
  • telefonicky do kanceláře školní jídelny – v pracovní dny od 7.00 do 8.00 hodin
  • v online objednávkovém systému.

Vyúčtování stravného na konci školního roku
Zůstatek peněz na kontě strávníka se z měsíce června převádí na měsíc září. Pouze žákům 9. třídy jsou oproti podpisu vyplaceny v hotovosti poslední den.

Veškeré dotazy o stravování Vám ráda zodpoví vedoucí školní jídelny Gabrhelíková Jarmila na tel. čísle 577 104 255 nebo na emailu sjzshal@seznam.cz.

V Halenkovicích 6.6.2023