V pátek 28. 5. jsme měli v naší třídě návštěvu z Hasičského záchranného sboru. Tématem byla tísňová linka, jak probíhá hovor na tísňové lince a jak se chovat v mimořádných událostech, které mohou být i životu ohrožující.

Děti si během přednášky mohly vyzkoušet sluchátka, která nosí operátoři tísňové linky a prohlédly si speciální telefon, kterým se hovory přijímají.

Na závěr si ve skupinkách vyzkoušely fiktivní telefonní hovor na tísňovou linku 112.

Marcela Palúchová