Berušky

VÍTÁME VÁS „U BERUŠEK“

Třídní učitelky: Marie Mihálová        Jaroslava Válková

Do naší třídy chodí děti „berušky“, kterým je 3 – 5 let , z toho 17 holčiček a 7 kluků. Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby děti čas strávený v mateřské škole prožily radostně, spokojeně a naplno, aby byly uspokojovány jejich potřeby a naplňovány jejich touhy, aby se ráno do naší třídy těšily a naučily se tu spoustu věcí potřebných pro život v dnešním tak složitém světě.

Školním rokem nás provází Beruška, která ví spoustu věcí a nenechá si je pro sebe. Řekne nám – jak se co dělá, co kam patří, jak je svět zařízen. Připraví si pro nás úkoly, pohádky, pohybové činnosti, tancování a tak se v naší třídě opravdu nenudíme.

Motto naší třídy: „Všichni jsme tu kamarádi, všichni se tu máme rádi.“