Mikuláš na staré škole

V pátek 2. 12. navštívila mikulášská družina všechny děti na 1. stupni v budově staré školy. Při návštěvě pochválila žáky, kteří se v průběhu roku dobře učí, jsou hodní a pomáhají svým spolužákům. Čert nezapomněl ani na ty děti, které zlobily. Všechny ale v průběhu návštěvy  slíbily, že se polepší, a tak se nakonec Mikuláš smiloval a společně s anděly odměnil hodné i zlobivé děti balíčkem sladkostí a ovocem.

Na nové škole „nadělovala“ mikulášská družina složená ze žáků 9. ročníku.

Děkuji za všechny děti Mikulášovi, čertovi a oběma andělům za ochotu a vstřícnost.

Mikulášské balíčky pro všechny děti z mateřské školy i žáky 1. a 2. stupně základní školy v celkovém počtu 260 kusů byly pořízeny z podzimního a částečně jarního sběru papíru. Výnos z podzimního sběru papíru činil 5 850,- Kč.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Fotografie zde

Dýňobraní

Podzimní nálada se rozhostila i u nás ve školní družině. Všude kolem nás se objevily dýně. Které se na nás usmívaly. Děti vytvářely krásné obrázky, které ozdobily chodbu školní družiny. Děti si procvičily jemnou motoriku a práci s papírem, lepení a stříhání.

Pavla Kašpárková

Pečení svatomartinských rohlíčků

Ve školní kuchyňce jsme pekli svatomartinské rohlíčky. Krásně nám to potom vonělo ve školní družině. Děti pečení baví, i když je to trochu náročnější s tolika cukráři v takové malé kuchyňce, ale vždycky to zvládneme na výbornou. Co si děti napečou, to si potom společně sníme ve družině.

Pavla Kašpárková

„Zdravá 5“

Žáci 1.- 5. třídy se v průběhu měsíce listopadu zapojili do celorepublikového vzdělávacího programu „Zdravá5“. Program se zaměřuje na zdravý životní styl, především na oblast zdravé stravy.

Paní „Lektorka“ měla připravená různá témata, vše zajímavou a interaktivní formou, která všechny žáky moc bavila.

První a druhá třída si prošla „Školou Zdravé5“. Děti se seznámily s maňásky Péťou a Evičkou, pomáhaly jim určovat, které potraviny jsou pro naše tělíčko zdravé a které naopak ne. Hádaly ovoce a zeleninu po hmatu, plnily ve skupinkách úkoly ze Zdravého talíře a naučily se písničku o mrkvičce.

Třetí,čtvrtá a pátá třída se věnovala tématu  „Nakupování se Zdravou5“.

Na závěr žáci dostali vysvědčení Zdravé5, plakáty do třídy a recepty na veselé a zdravé svačinky.

Hana Čechová

Odkaz na fotografie

Slavnostní předávání Slabikářů

Naši malí prváčci se v úterý 22. listopadu vypravili na „obyčejně neobyčejnou“ návštěvu knihovny. Přivítala je teta Pavlínka, která pro  ně měla tajuplnou zprávu! V knihovně řádí skřítci a loupežníci Juráš a Ondráš z halenkovské pověsti. Ukradli poklad, který teď  musí společnými silami najít a zachránit. Děti se ponořily do světa fantazie. Krásně spolupracovaly na plnění různých úkolů a překonávání překážek. Nelehká cesta je zavedla až k samotnému pokladu ukrytému v knihovně. Současně musely prokázat, že už zvládnou přečíst písmena, slabiky a slova. Odměnou jim byla truhlice plná Slabikářů, aby se mohly naučit tomu největšímu bohatství – čtení. Krásné dopoledne jsme si všichni moc užili !

Čtu ze Slabikáře

Už se měním na čtenáře,

začínám číst ze Slabikáře.

Napřed slovo, potom větu,

brzy porozumím světu.

Rychle pojď si se mnou číst,

                                                                                                      obrátíme další list.

Hana Čechová