Prezenční výuka v rotačním režimu pro 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci!

Ve čtvrtek 6. 5. rozhodla vláda ČR, že od 10. 5. 2021 bude umožněna prezenční výuka v rotačním režimu i pro 2. stupeň základních škol ve Zlínském kraji a to při dodržení všech protiepidemiologických opatření.  To znamená, že v naší škole nastoupí do školy v týdnu 10. – 14. 5.  žáci 6. a 8. ročníku.

V dalším týdnu 17. – 21. 5. budou mít uvedené třídy distanční výuku a k prezenční výuce nastoupí žáci 7. a 9. ročníku.

Všichni žáci musí mít po celou dobu výuky jednorázové chirurgické roušky. Stravování ve školní jídelně bude zajištěno a to tak, že vedoucí školní jídelny přihlásí všechny žáky na prezenční výuce ke stravování. Pokud rodiče nebudou mít zájem o obědy pro své dítě, odhlásí je nejpozději den předem.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou žáci na 2. stupni na prezenční výuce testováni antigenními testy, které školy obdržely od Ministerstva zdravotnictví. Bez provedení antigenního testu se dle pokynů MZ ČR nesmí žáci účastnit prezenční výuky. Absence jim bude omluvena, ale škola nemá povinnost zajistit pro tyto žáky distanční vzdělávání. Úkoly budou těmto dětem zadávány jako v případě nemoci. Žáci si mohou přinést do školy své například „plivací“ testy, které však musí být na seznamu testů schválených Ministerstvem zdravotnictví.

Žáci 2. stupně na prezenční výuce se dostaví vždy v pondělí a ve čtvrtek nejpozději v 7.30 hodin ke škole, kde si je převezmou učitelé k testování. V případě negativních testů, přejdou žáci k prezenční výuce. Děti s pozitivním testem budou izolovány od ostatních.  V co nejkratší době si je  rodiče musí vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvují  PCR test. Zároveň Vám posílám odkaz na webovou stránku, kde je testování podrobně popsáno: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

 

Změna v testování dětí a žáků

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 3. 5. preventivní antigenní test dětí, žáků i zaměstnanců školy v základní i mateřské škole bude provádět pouze jedenkrát týdně a to první den osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve škole v daném týdnu.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Konverzační soutěž v anglickém jazyce.

Koncem února proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž letos proběhla netradičně online, jak už jsme si ostatně zvykli. Několik odvážných žáků 7. a 6. ročníku si vyzkoušelo povídání na různá témata. Bavili jsme se o rodině, jídle, volném čase, sportu a samozřejmě o typickém anglickém tématu – o počasí.
Děkuji všem účastníkům za odvahu a ochotu udělat něco navíc. Vážím si snahy Amálie Michaely Hradílkové, Beaty Petrášové, Leony Prokopové, a Milana Koutného ze 7. ročníku, a dále zejména žáků 6. ročníku Jany Barbory Baránkové, Petry Mrázkové a Michaela Jana Vilímka.
Mgr. Dagmar Dudíková

Stravné na květen 2021


do 6 let 735,-
7 let 861,-


7 – 10 let 546,-
11 – 14 let 567,-
15 let 588,-

Výběr v hotovosti bude probíhat ve čt 29. 4. a v pá 30.4. od 7.00 do 15.00 hod. Dodržujte stanovené dny k prodeji

Návrat do školy a do školky

V pondělí 12. 4. se po delší době za dodržení vládních nařízení mohli vrátit v rotačním režimu předškolní děti, žáci 1., 2. a 4. B třídy. Všechny děti měly obrovskou radost z opětovného setkání, což je zřejmé i z přiložených fotografií. Děti z mateřské školy se navíc vrátily do budovy, která v době uzavření prošla generální rekonstrukcí. Čtvrťáci si nemohli vynachválit nové sedací prvky, které využívali po všechny přestávky. Při výuce vlastivědy jim přišla vhod i velká nástěnná mapa v chodbě na nové škole.
V týdnu 19. – 23. 4. se budou účastnit prezenční výuky v rotačním režimu žáci 3., 4. A a 5. třídy.

 

 

Další fotografie na rajče…..

 

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice