Opravy ve staré škole

Opravy a rekonstrukce školních budov v Halenkovicích pokračují i o letošních prázdninách, tentokrát v budově staré školy. Jedná se o opravu již nevyhovujících a závadných elektrických rozvodů. V jarních měsících letošního roku, v době uzavření mateřské školy, proběhla generální oprava elektroinstalace, odstranění mnoha vrstev starých výmaleb a zároveň nové výmalby v několika školkových místnostech. Podobné práce včetně řešení nových podlah měly pokračovat o hlavních prázdninách ve školních učebnách staré školy. Objevily se však velké problémy se střešní krytinou na starší části budovy nové školy, které se musí v co nejkratší době řešit. Takovou akci je však třeba řádně připravit a nelze ji uskutečnit při plném provozu školy. Proto bylo s vedením obce dohodnuto, že oprava střechy na nové škole bude probíhat o příštích hlavních prázdninách. Na tuto akci bude však třeba nemalých finančních prostředků. Z tohoto důvodu se opravy o letošních prázdninách ve staré škole omezily „pouze“ na generální obnovu elektrických rozvodů v celé budově a opravu výmaleb.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 Základní školy a Mateřské školy Halenkovice proběhlo ve středu 30. 6. 2021 v 8:00 hod. v parčíku u nové školy.
Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková přivítala všechny přítomné a poděkovala žákům i všem zaměstnancům za náročnou práci během tohoto netradičního školního roku. Poděkování směřovalo i k zástupcům obce Halenkovice za podporu a pomoc při rekonstrukci v MŠ. Pozvání na zahájení školního roku přijali pan starosta Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš, kteří spolu s třídními učiteli předali knižní odměny žákům oceněným za celoroční svědomitou práci a výborné výsledky.

Pan starosta Jaromír Blažek předal nejlepšímu žáku školy Danielu Juřenovi věcný dar.

Třídní učitelé rozdali vysvědčení žákům ve svých kmenových třídách, rozloučili se s nimi a popřáli jim krásné prázdniny.

Mgr. Olga Idesová

Fotografie zde

Slavnostní rozloučení s deváťáky v obřadní síni OÚ Halenkovice

Je pondělí 28. 6. 2021 9:00. Paní ředitelka, její zástupkyně, třídní učitel a jeho 17 žáků přivítáni starostou a jeho zástupcem vstupují do obřadní síně OÚ Halenkovice. Vstupují s očekáváním důstojného rozloučení žáků IX.třídy s povinnou školní docházkou na halenkovické škole. Po projevech zástupců školy i obce nastává dekorování žáků šerpou absolventa, při kterém obdrží i pamětní list. Současně s tím se všichni zúčastnění dozvědí na které střední škole a jakému oboru se budou žáci věnovat. Na konci oficiální části se sympatickým způsobem za celou třídu loučí Kateřina a Adamem.
Poté už následovala neformální část setkání. Občerstvení, které v tento horký letní den přišlo vhod. Potěšily i dárkové upomínkové předměty. Trocha vzpomínání, debaty účastníků, ale i upřímně míněné dotazy starosty jak si děti představují budoucí život v obci. Pro všechny byla zajímavá též prohlídka nově rekonstruovaných prostor budovy OÚ.
A tak se před polednem vraceli žáci a pedagogové do školy s pocitem příjemně stráveného dopoledne, ale hlavně s vědomím, že budoucnost vycházejících žáků školy není představitelům obce lhostejná.

Mgr.L.Lízal

Fotografie na rajče

Dopoledne s myslivci

V úterý 29. června (předposlední den ve školním roce 2020/2021) měli čtvrťáci zábavné a naučné dopoledne s myslivci. Ti si pro děti připravili zajímavý program na čtyřech stanovištích. Nechyběla ani oblíbená střelba ze vzduchovky a sladká „tečka“ na konci akce 😊.

Tímto bych chtěla vyslovit poděkování všem členům mysliveckého sdružení, kteří byli ochotní se ve svém volném čase věnovat dětem a připravit pro ně zajímavý dopolední program.

Marta Skýpalová

Odkaz na fotografie: https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/Dopoledne_s_myslivci_29._6._2021/

Výlet VIII. a IX. třídy

Ve středu 23.6. 2021 se vydaly třídy 8. a 9. ročníku na exkurzi zříceniny hradu Lukov a procházku ZOO Lešná.
Ráno nás vyvezl červený autobus na parkoviště pod hradem. Odtud jsme šli půlhodinovou cestu lesem, až do cíle.Vydali jsme se na prohlídku hradu, Bílou paní jsme však nepotkali, ale vykompenzovali jsme si to lesními jahodami. Následovně jsme se ocitli před velkými branami ZOO, kde už na nás čekalo spousta zábavy či malé africké slůně.Zvířátka na nás byla milá ,tak nikdo neskončil, jako jejich oběd. I přes velmi slunečné počasí jsme zažili všichni skvělou atmosféru ve všech koutech světa.
Děkujeme učitelům za skvělý výlet.
Kašpárková, Plisková 9.třída