Třídy ve školním roce 2021/2022

I.třída

Mgr. Hana
Čechová

II. třída

Mgr. Tereza
Abrahámová

III. třída

Marta
Skýpalová

IV. třída

Mgr. Petra
Barcuchová

V.A třída

Mgr. Pavla
Svitáková

V.B třída

Mgr. Marcela
Palúchová

VI.třída

Mgr. Libor
Lízal

VII.třída

Mgr. Monika
Urbancová

VIII.třída

Mgr.Pavla
Manová

IX.třída

Mgr. Bohdana
Ambrožová