Třídy ve školním roce 2020/2021

I.třída

Mgr. Tereza
Abrahamová

II. třída

Mgr. Hana
Čechová

III. třída

Mgr. Petra
Barcuchová

IV.A třída

Marta
Skýpalová

IV.B třída

Mgr. Marcela
Palúchová

V.třída

Mgr. Pavla
Svitáková

VI.třída

Mgr. Monika
Urbancová

VII.třída

Mgr. Pavla
Manová

VIII.třída

Mgr. Bohdana
Ambrožová

IX.třída

Mgr. Libor
Lízal