Dokumenty

Rozpočet školy

Schválený  střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026

datum vyvěšení 27.12.2023
datum stažení 31.12.2026

Schválený rozpočet na rok 2024

datum vyvěšení 27.12.2023
datum stažení 31.12.2024

Návrh – Střednědobý výhled rozpočetu na 2026

datum vyvěšení 28.11.2023
datum svěšení 27.12.2023

Návrh rozpočtu na 2024

datum vyvěšení 28.11.2023
datum svěšení 27.12.2023

Schválený rozpočet na rok 2023

datum vyvěšení 28.12.2022
datum stažení 31.12.2023

Schválený  střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025

datum vyvěšení 28.12.2022
datum stažení 31.12.2025

Návrh – Střednědobý výhled rozpočetu na 2025

datum vyvěšení 28.11.2022
datum stažení 28.12.2022

Návrh rozpočtu na 2023

datum vyvěšení 28.11.2022
datum stažení 28.12.2022

Schválený rozpočet na rok 2022

datum vyvěšení 23. 12. 2021
datum stažení 31.12.2022

Datum vyvěšení: 9. 12. 2021
Datum stažení : 31. 12. 2024

Návrh – Střednědobý výhled rozpočetu na 2024

datum vyvěšení 22.11.2021
datum stažení 8. 12. 2021