Letošní Akademie se stejně jako před rokem a roky předtím nesla v duchu loučení. Loučení se se školním rokem, s našimi deváťáky. Dopoledne na generální zkoušce určené všem našim žákům a učitelům i odpoledne, kdy už představení jela „naostro“ pro veřejnost, měli všichni diváci možnost zhlédout úsměvné parodické zpracování kultovní pohádky Mrazík, ve které žáci 6.A propojili klasické známé motivy s vymoženosti a stylem moderní doby. Sedmáci nás roztančili v rytmu písně Daddy, do které se všichni svorně zapojili. Následovalo dramatické představení žáků 6.B, kteří si připravili veselé ukázky z TV tvorby v podobě strastí i slastí páru seniorů při poklidné poobědové siestě před TV. V zápětí už jsme se opět houpali v bocích, tentokrát s žáky devátého ročníku. Ti si letos připravili ve skupinách svébytná pojetí různých videoklipů dnešní populární hudební scény. Zatančila Shakira, skupina One direction, vystoupil jihokorejský zpěvák PSY i oblíbená pohádková Elsa z Ledového království. Osmáci nacvičili scénku První školní den v podání žáků Tobiáše Plisky a Jakuba Šimíka, poté osmáci zatančili na slovenskou píseň od kapely Helenine oči – Langoš. V odpolední části pak přišlo na řadu zmiňované loučení – vyřazování absolventů. Deváťáci odhodili kostýmy stranou a před obecenstvo předstoupili v plné eleganci a dospělosti. Nejedno oko rodičů, učitelů i spolužáků nezůstalo suché. Žáci převzali šerpu, třídní časopis, který si vytvořili, a upomínkové předměty. Závěrem zazpívali ještě dvě písně. S žáky se rozloučili jak paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková, tak starosta obce Bc. Roman Kedruš a místostarosta Ing. Jiří Sudolský. Všichni jsme jim přáli totéž, hlavně štěstí, aby se se jim na cestě životem dařilo, aby si plnili svá přání a dosáhli vytoužených cílů, aby věděli, kde jsou jejich kořeny a že vždy můžou hledat oporu nejen u svých rodin, ale také v naší škole a obci. Za sebe přidávám přání, abyste vždy zvolili ten správný směr, abyste nemuseli dlouho otálet při rozhodování, a v případě, že to nebude ten pravý cíl, neváhali obrátit se a vydat se tam, kam Vás bude táhnout srdce, nebo cílevědomost. Abyste překonali překážky a dokázali vždy vstát a otřepat se, přijde-li pád. A i když bude cesta trnitá, doufám, že se nevzdáte a budete bojovat ze všech sil za to, po čem toužíte, nejen během studií, ale také v životě.
Mgr. Pavla Manová

Přilkádáme také slova našich deváťáků, kterými by se s vámi IX. třída ráda rozloučila.

Vážení rodiče, vážená paní ředitelko, učitelé, zástupci obce, dámy a pánové,
je to jen chvíle, kdy jsme tu stáli jako předškoláci a pasovali nás na prvňáčky. Byl to pro nás jeden z prvních velkých kroků do života, i když nás zajímalo hlavně, s kým budeme sedět v lavici. Dnes jsme se tu však sešli na slavnostním vyřazování nás deváťáků, abychom společně oslavili dosažené úspěchy a společně otevřeli nové kapitoly našich životů. Je to dojemný okamžik, kdy se ohlédneme zpět za všemi těmi roky, které jsme strávili na této škole.
V první třídě jsme se naučili číst, trochu počítat, ale hlavně být s každým kamarád, tedy většinu času… Jevili jsme zprvu se jako jedna za nejhorších tříd. Ve čtvrté třídě se nás ale ujala paní učitelka Skýpalová a nastal pro nás velký zvrat, nejen proto, že jsme se museli přesunout do nové budovy na druhý stupeň. Všichni tady byli tak velcí a měli jsme z nich hrůzu. Paní učitelka se nám ale naplno věnovala celé dva roky. V šesté třídě už jsme ale byli oficiálně na druhém stupni, takže jsme se museli rozloučit s naší paní učitelkou Skýpalovou a přivítat novou paní učitelku třídní. S paní učitelkou Manovou jsme si sedli, sice to bylo trochu náročné, než si nás dala do „latě“, ale stálo to za to. S radostí budeme vzpomínat na všechny ty vtípky v hodinách, povídání o přestávkách či volných hodinách, všechny školní výlety, které jsme si užili, a ze všeho nejvíc na Vás. Bylo to pěkných devět let, tyto roky nic a nikdo nenahradí, ale je čas pokračovat dál.
Každoročně jsme se tak jako ostatní žáci těšili na konec školního roku a začátek prázdnin. Letos poprvé cítíme určité rozpaky a nikoli jen čisté nadšení z nadcházejících prázdninových dnů. Už se nebudeme potkávat každý den s těmi stejnými lidmi. Všechno bude opět úplně nové, jako tenkrát před devíti lety, když jsme nastupovali do první třídy. Ale čas nezastavíme. Dnes se musíme rozloučit s částí svého života a zároveň přivítat novou životní etapu.
Jedna kapitola končí a druhá začíná. Pomyslná druhá kapitola nám začne už v září, a to na středních školách a gymnáziích, na které jsme se dostali, kam budeme pokračovat s tím, co nás naši učitelé za devět let naučili, a s tím, co jste nám vy rodiče vštípili. Doufáme, že se nám bude ve středoškolském životě dařit a budeme rozvíjet své zkušenosti a vědomosti, které jsme nasbírali na základní škole. Právě dnes si připomínáme všechno úsilí, které jsme vynaložili, aby se nám podařilo dosáhnout tohoto milníku. Pamatuji si na ty první kroky, kdy jsme vešli do školních dveří, plni očekávání a strachu z neznáma. Postupně jsme se však stali skvělým kolektivem, podporovali jsme se navzájem, sdíleli radosti i smutky, a společně jsme překonávali všechny překážky.
Naše devátá třída byla plná výzev, kterým jsme museli čelit. Vzpomínáme na nekonečné učení se složitých matematických rovnic, na testy, projekty a na přijímačky. Ale nezapomínejme ani na ty chvíle, kdy jsme se společně smáli, zpívali a tančili na školním plese a sportovních utkáních. To jsou ty okamžiky, které utvářely naši jedinečnou školní atmosféru.
Chtěli bychom poděkovat všem učitelům, kteří nás učili. Děkujeme vám za vaši trpělivost, podporu a ochotu nás naučit a připravit na další kroky do budoucnosti. A že jste to s námi vydrželi. Vaše snaha a oddanost nám poskytly pevný základ, na kterém můžeme stavět naše další vzdělávání. S díky se obracíme také na všechny ostatní zaměstnance, díky nimž byla naše cesta základní školou snazší.
Vděčíme všem našim rodičům za bezbřehou podporu a slova povzbuzení. Díky vám jsme se cítili silní a odvážní a mohli se vypořádat s výzvami a dosáhli našich cílů. Vaše nekonečná podpora je nepostradatelná a jsme vám za ni neskonale vděční. Děkujeme!

Fotografie z generálky pro ZŠ a MŠ

Fotografie z představení pro rodiče