Prospěch a chování za 2. pololetí šk. roku 2022/2023

Školní družina

Celkem přihlášeno: 56 dětí

 1. oddělení: Blanka Stuchlíková: 28 dětí (1. tř. – 16 dětí, 2. tř. – 11 dětí, 3.tř. – 1 dítě)
 2. oddělení: Mgr. Pavla Kašpárková: 28 dětí (2. tř. – 3 děti, 3. tř. – 18 dětí, 4. tř. – 6 dětí, 5. tř. – 1 dítě)

Ranní družina: celkem 30 dětí

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Hana Čechová

Počet žáků: 20 (7 chlapců, 13 dívek)

Prospěch:

prospěli s vyznamenáním: 20

samé jedničky: Amálie Ančincová, Marek Bařinka, Mia Čányi, Simona Fojtíková, Benedikt Frolík, Marián Gajdošík, Eva Hanáčková, Rozárie Hladilová, Štěpán Juřena, Anežka Kašpárková, Izabela Kylarová, Liliana Nováková, Vanessa Pavelková, Eliška Planá, Lukáš Režný, Helena Sklenaříková, Mariana Švanygová, Patrik Žiga, Darina Žigová

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Štěpán Juřena, Eva Hanáčková, Anežka Kašpárková, Rozárie Hladilová, Mia Čányi

Panel cti

Eva Hanáčková: za aktivitu a pěkný prospěch

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová

Počet žáků: 16 (6 chlapců, 10 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 16 žáků

samé jedničky: Jiří Čevela, Sofie Daňková, Eliška Drábková, Lucie Hubáčková, Diana Chochulová, Zuzana Janušková, Jan Kučera, Eliška Mészáros, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, Marianna Pavelka, Jiří Sudolský, Lenka Zapletalová

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Eliška Drábková, Eliška Mézsáros, Matěj Mišurec, Marianna Pavelka

Panel cti:

Eliška Mészáros: za pěkné chování a výborný prospěch

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahamová

Asistent pedagoga: Marta Moučková

Počet žáků:  23 (12 chlapců, 11 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 20 žáků

samé jedničky: Daniel Hanáček, Petr Huleja, Edita Jánošíková, Sofie Kašparová, Lucie Kedrová, David Kocourek, Eva Pechtorová, Eliška Trvajová, Zlata Trvajová, Alex Vachuta, Tomáš Urban

prospěli: 3 žáci

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Sára Horková, Lucie Mészáros, Sofie Fürstová, Ela Vičánková, Petr Huleja, Edita Jánošíková, Aneta Talašová, Eva Pechtorová, David Kocourek, Alex Vachuta, Daniel Hanáček

Panel cti:

Eva Pechtorová: za výborný prospěch

 

 1. třída

Třídní učitel: Marta Skýpalová

Počet žáků:  15 (5 chlapců, 10 děvčat)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 13 žáků

samé jedničky: Jakub Čányi, Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová          , Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Viola Vysloužilová

prospěli: 2 žáci

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová, Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Viola Vysloužilová

Panel cti:

Anna Pavelka: za výborný prospěch a plnění školních povinností

 

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Barcuchová

Počet žáků: 19 (13 chlapců, 6 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 16 žáků

samé jedničky: Filip Dundálek, Noemi Frolíková, Aneta Jánošíková, Samanta Petrášová

 

prospěli: 2 žáci

neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Samanta Petrášová, Aneta Jánošíková, Tobias Kocáb, Noemi Frolíková

 

Panel cti:

Noemi Frolíková: za výborný prospěch, příkladné chování, aktivita

 

 

 1. A třída

Třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková

Asistent pedagoga: Veronika Idesová, Mgr. Hana Huťková

Počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 5 žáků

prospělo: 11 žáků

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Roman Slezák, Hana Machalová, Ema Kedrová

Panel cti:

Hana Machalová: za zlepšení prospěchu

 

 

 1. B třída

Třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová

Počet žáků:13 (6 chlapců, 7 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 8 žáků

samé jedničky: Kristian Kocáb, Veronika Vičánková

prospěli: 4 žáci

neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Kristian Kocáb, Veronika Vičánková, Tereza Kašíková

Panel cti:

Kristian Kocáb: za vynikající prospěch

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal

Počet žáků: 25 (10 chlapců, 15 dívek)

Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 14 žáků

samé jedničky: Josef Hruban, Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská

prospělo:10 žáků

neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Josef Hruban, Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská, Rostislav Trvaj

Panel cti:

Josef Hruban: za výborný prospěch a vzorné chování

 

 1. třída

Třídní učitel: Mgr. Monika Urbancová

Počet žáků: 27 (20 chlapců, 7 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 13 žáků

samé jedničky: Petr Kvapil, Tobiáš Pliska

prospělo: 14 žáků

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Petra Mrázková, Jiří Musil, Markéta Kašparová, Petr Kvapil, Tobiáš Pliska, Marek Kedruš, Daniel Očadlík

Panel cti:

Tobiáš Pliska: za výborný prospěch a reprezentaci školy

 

 1. třída
  Třídní učitel: Mgr. Pavla Manová

Počet žáků: 23 (13 chlapců, 10 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 9 žáků

 

samé jedničky: Leona Prokopová, Roman Vašíček

prospělo: 14 žáků

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:

Leona Prokopová, Veronika Dobrozemská, Adriana Janušková, Beáta Petrášová, Adam Zdráhal

 

Panel cti:

Ondřej Karbowiak: za výrazné zlepšení prospěchu

 

 

Chování:

Za druhé pololetí byla na 1. a 2. stupni udělena kázeňská opatření za porušení školního řádu (nekázeň o přestávkách, vyrušování při výuce, neplnění školních povinností, vulgární vyjadřování, neomluvené hodiny):

Napomenutí třídního učitele: 18
Důtka třídního učitele: 5
Důtka ředitele školy: 1
Snížená známka z chování: 2

 

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY:

Roman Vašíček: za výborný prospěch, vzorné chování, reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách během celé školní docházky

 

Mgr. Olga Idesová

 

 

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou podle sídla školy stanoveny takto: 19. 2. – 25. 2. 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Akademie a slavnostní vyřazování deváťáků 2023

Letošní Akademie se stejně jako před rokem a roky předtím nesla v duchu loučení. Loučení se se školním rokem, s našimi deváťáky. Dopoledne na generální zkoušce určené všem našim žákům a učitelům i odpoledne, kdy už představení jela „naostro“ pro veřejnost, měli všichni diváci možnost zhlédout úsměvné parodické zpracování kultovní pohádky Mrazík, ve které žáci 6.A propojili klasické známé motivy s vymoženosti a stylem moderní doby. Sedmáci nás roztančili v rytmu písně Daddy, do které se všichni svorně zapojili. Následovalo dramatické představení žáků 6.B, kteří si připravili veselé ukázky z TV tvorby v podobě strastí i slastí páru seniorů při poklidné poobědové siestě před TV. V zápětí už jsme se opět houpali v bocích, tentokrát s žáky devátého ročníku. Ti si letos připravili ve skupinách svébytná pojetí různých videoklipů dnešní populární hudební scény. Zatančila Shakira, skupina One direction, vystoupil jihokorejský zpěvák PSY i oblíbená pohádková Elsa z Ledového království. Osmáci nacvičili scénku První školní den v podání žáků Tobiáše Plisky a Jakuba Šimíka, poté osmáci zatančili na slovenskou píseň od kapely Helenine oči – Langoš. V odpolední části pak přišlo na řadu zmiňované loučení – vyřazování absolventů. Deváťáci odhodili kostýmy stranou a před obecenstvo předstoupili v plné eleganci a dospělosti. Nejedno oko rodičů, učitelů i spolužáků nezůstalo suché. Žáci převzali šerpu, třídní časopis, který si vytvořili, a upomínkové předměty. Závěrem zazpívali ještě dvě písně. S žáky se rozloučili jak paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková, tak starosta obce Bc. Roman Kedruš a místostarosta Ing. Jiří Sudolský. Všichni jsme jim přáli totéž, hlavně štěstí, aby se se jim na cestě životem dařilo, aby si plnili svá přání a dosáhli vytoužených cílů, aby věděli, kde jsou jejich kořeny a že vždy můžou hledat oporu nejen u svých rodin, ale také v naší škole a obci. Za sebe přidávám přání, abyste vždy zvolili ten správný směr, abyste nemuseli dlouho otálet při rozhodování, a v případě, že to nebude ten pravý cíl, neváhali obrátit se a vydat se tam, kam Vás bude táhnout srdce, nebo cílevědomost. Abyste překonali překážky a dokázali vždy vstát a otřepat se, přijde-li pád. A i když bude cesta trnitá, doufám, že se nevzdáte a budete bojovat ze všech sil za to, po čem toužíte, nejen během studií, ale také v životě.
Mgr. Pavla Manová

Přilkádáme také slova našich deváťáků, kterými by se s vámi IX. třída ráda rozloučila.

Vážení rodiče, vážená paní ředitelko, učitelé, zástupci obce, dámy a pánové,
je to jen chvíle, kdy jsme tu stáli jako předškoláci a pasovali nás na prvňáčky. Byl to pro nás jeden z prvních velkých kroků do života, i když nás zajímalo hlavně, s kým budeme sedět v lavici. Dnes jsme se tu však sešli na slavnostním vyřazování nás deváťáků, abychom společně oslavili dosažené úspěchy a společně otevřeli nové kapitoly našich životů. Je to dojemný okamžik, kdy se ohlédneme zpět za všemi těmi roky, které jsme strávili na této škole.
V první třídě jsme se naučili číst, trochu počítat, ale hlavně být s každým kamarád, tedy většinu času… Jevili jsme zprvu se jako jedna za nejhorších tříd. Ve čtvrté třídě se nás ale ujala paní učitelka Skýpalová a nastal pro nás velký zvrat, nejen proto, že jsme se museli přesunout do nové budovy na druhý stupeň. Všichni tady byli tak velcí a měli jsme z nich hrůzu. Paní učitelka se nám ale naplno věnovala celé dva roky. V šesté třídě už jsme ale byli oficiálně na druhém stupni, takže jsme se museli rozloučit s naší paní učitelkou Skýpalovou a přivítat novou paní učitelku třídní. S paní učitelkou Manovou jsme si sedli, sice to bylo trochu náročné, než si nás dala do „latě“, ale stálo to za to. S radostí budeme vzpomínat na všechny ty vtípky v hodinách, povídání o přestávkách či volných hodinách, všechny školní výlety, které jsme si užili, a ze všeho nejvíc na Vás. Bylo to pěkných devět let, tyto roky nic a nikdo nenahradí, ale je čas pokračovat dál.
Každoročně jsme se tak jako ostatní žáci těšili na konec školního roku a začátek prázdnin. Letos poprvé cítíme určité rozpaky a nikoli jen čisté nadšení z nadcházejících prázdninových dnů. Už se nebudeme potkávat každý den s těmi stejnými lidmi. Všechno bude opět úplně nové, jako tenkrát před devíti lety, když jsme nastupovali do první třídy. Ale čas nezastavíme. Dnes se musíme rozloučit s částí svého života a zároveň přivítat novou životní etapu.
Jedna kapitola končí a druhá začíná. Pomyslná druhá kapitola nám začne už v září, a to na středních školách a gymnáziích, na které jsme se dostali, kam budeme pokračovat s tím, co nás naši učitelé za devět let naučili, a s tím, co jste nám vy rodiče vštípili. Doufáme, že se nám bude ve středoškolském životě dařit a budeme rozvíjet své zkušenosti a vědomosti, které jsme nasbírali na základní škole. Právě dnes si připomínáme všechno úsilí, které jsme vynaložili, aby se nám podařilo dosáhnout tohoto milníku. Pamatuji si na ty první kroky, kdy jsme vešli do školních dveří, plni očekávání a strachu z neznáma. Postupně jsme se však stali skvělým kolektivem, podporovali jsme se navzájem, sdíleli radosti i smutky, a společně jsme překonávali všechny překážky.
Naše devátá třída byla plná výzev, kterým jsme museli čelit. Vzpomínáme na nekonečné učení se složitých matematických rovnic, na testy, projekty a na přijímačky. Ale nezapomínejme ani na ty chvíle, kdy jsme se společně smáli, zpívali a tančili na školním plese a sportovních utkáních. To jsou ty okamžiky, které utvářely naši jedinečnou školní atmosféru.
Chtěli bychom poděkovat všem učitelům, kteří nás učili. Děkujeme vám za vaši trpělivost, podporu a ochotu nás naučit a připravit na další kroky do budoucnosti. A že jste to s námi vydrželi. Vaše snaha a oddanost nám poskytly pevný základ, na kterém můžeme stavět naše další vzdělávání. S díky se obracíme také na všechny ostatní zaměstnance, díky nimž byla naše cesta základní školou snazší.
Vděčíme všem našim rodičům za bezbřehou podporu a slova povzbuzení. Díky vám jsme se cítili silní a odvážní a mohli se vypořádat s výzvami a dosáhli našich cílů. Vaše nekonečná podpora je nepostradatelná a jsme vám za ni neskonale vděční. Děkujeme!

Fotografie z generálky pro ZŠ a MŠ

Fotografie z představení pro rodiče