Květiny pro luční vílu

Už se nám konečně trochu oteplilo a na hřišti u školní družiny nám vykvetly první jarní květiny. Děti posbíraly pampelišky, sedmikrásky a různé přírodniny a vyzdobily luční víle krásné květinové talíře.

Mgr. P. Kašpárková

Duben ve družině

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři i u nás ve družině. Vyráběli jsme papírové hady. Děti stříhaly, lepily, kreslily, procvičovaly svoje malé prstíky. Vyrobili jsme spoustu barevných hadů, kteří se nám plazili po okenním parapetu a slunili se na sluníčku.

Mgr. P. Kašpárková

Poznávání přírodnin

V pátek 28. 4. 2023 bylo pro naše žáky připraveno poznávání přírodnin. Úkolem bylo poznat co nejvíce předložených exponátů. V učebně přírodopisu byly vystaveny větvičky stromů, rostliny, živočichové i houby. Tato „poznávačka“ proběhla v každé třídě druhého stupně a nejlépe si vedli tito žáci.
6. A – Roman Slezák
6. B – Veronika Vičánková
7. třída – Aneta Nekorancová
8. třída – Patrik Skopal
9. třída – Veronika Dobrozemská

Všem vítězům gratulujeme a přejeme spoustu přírodovědných úspěchů.
Mgr. P. Gabrielová