MATEMATICKÝ KLOKAN 2023

V pátek 17. 3. jsme pro naše žáky od 2. do 9 třídy připravili školní kolo mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, jehož oficiálním pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF Univerzity Palackého a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící od 4. do 9. třídy řešili 24 zajímavých úloh rozdělených podle obtížnosti do tří skupin a mohli maximálně dosáhnout 120 bodů.  V kategorii CVRČEK bylo pro  nejmladší žáky připraveno jen 18 otázek a maximální bodový zisk byl 90 bodů.

V kategorii CVRČEK pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo 36  žáků, v kategorii KLOKÁNEK pro 4. a 5. třídu 30 žáků, v kategorii BENJAMIN pro 6. a 7. třídu 48 žáků a v kategorii KADET pro 8. a 9. třídu 45 žáků.

V kategorii CVRČEK mezi nejmenšími zvítězil David KOCOUREK (75 b), na 2. místě byla Edita JÁNOŠÍKOVÁ a na 3. místě skončil Petr HULEJA, všichni ze 3. třídy.

V kategorii KLOKÁNEK byla nejlepší řešitelkou Samanta PETRÁŠOVÁ (75 b), druhý skončil Filip  DUNDÁLEK  a třetí byl Radek ŠIMKO, všichni z 5. třídy.

V kategorii BENJAMIN bodovali žáci 7. třídy, zvítězila Šárka JUŘENOVÁ (86 b), na 2. místě se shodným počtem bodů byli Helena HRUBANOVÁ  a Roman SLEZÁK ze 6. třídy, třetí se umístil Josef HRUBAN.

V kategorii KADET byla nejlepší řešitelkou Beata PETRÁŠOVÁ ((67 b), druhý skončil Adam ZDRÁHAL, třetí byli se shodným počtem bodů Roman VAŠÍČEK a Amálie HANKUSOVÁ, všichni žáci 9. třídy.

Všem žákům děkujeme za účast a nejlepším řešitelům gratulujeme k pěkným výsledkům!