Nocování v knihovně

Ve čtvrtek 2. února večer si 14 žáků 5. třídy ustlalo v knihovně na Obecním úřadě. Po „zabydlení“ jsme si společně přečetli část z knihy Harry Potter a kámen mudrců. Následně jsme se rozdělili do čtyř kolejí a každá kolej si nakreslila své vozidlo (přenášedlo). S tím jsme proletěli různá stanovišti, kde jsme např. pili lektvary, ochutnávali barevné palačinky, lítali na koštěti a zabíjeli Trolla. Po vyhodnocení a několikeré večeři jsme ještě jednou prošli tajemnou stezkou a našli poklad. Na dobrou noc jsme si ještě pustili již dříve zmíněný díl Harryho Pottera jako film. Nedlouho po půlnoci usnuli i poslední vytrvalci. Ráno, po společné snídani, jsme se vypravili domů.

Poděkování patří hlavně Pavlíně Bieberlové a jejímu týmu, kteří si pro nás noc v knihovně připravili. A také maminkám, které nám napekly dobroty k jídlu.

Kolektiv žáků Bradavické školy čar a kouzel